Hystorique

Porettebaal
Kannerbaal
Bazaren
Kachkuer
Backkurer
Kannerkachkuer
Kannerbaackkuer
Weinkurer
Maskebaal
Filmfirfeierung
Fotosausstellung
Sombestellungen
Miniplaybackshow
Blummemaart

Fotoen vum Joer

Aktivitäten

Resumé vun 2005

28.Januar    : Generalversammlung
08.Mai         : Blummemaart 2005
04.Juni        : Mammendaagfeier
1 1.Juni        : Ausfluch op Kloster Eberbach
18 November: Letzebuerger Primeurs Owend

 

Home   Comité   Kalenner 2019   Kalenner 2018   Freier Aktiviteiten   Kraider am Kraidergaart   Vereinsgrönnung   Kontakt   Links   Gréngt Buch