Wien interesseiert ass fir eisen Vertikutierer auszeleinen, de kann sech desen bei eis ausleinen 25 € fir Memberen an 30€ fir Netmemberen natierlech vollgetankt.

Kalenner 2008

                Foljend Aktiviteiten sin geplangt

 • 14.01     Kachkuer 3ten Owend
 • 19.01     Generalversammlung
 • 21.01     Kachkuer  4ten Owend
 • 13.03    Freijors Deschdekoratioun mam Manuel
 • 05.04    gi mir op d’Scheff Princess Marie Astrid “Pir Kremer Owend
 • 11.05     15ten Blummemaart zesummen mat der Ouljer Musek
 • 06.06    Mammendaagsfeier
 • 15.07    Summer Deschdekoratioun mam Manuel
 • 23.11       E flotten Owend mam  Jemp Schuster
                duerno eisen traditionellen  Buffet mat letzebuerger Primeur31.01.09  Baamschnettkuer mam René Bintner
 • 23.01.09 Generalversammlung
kl_allespaletti

De Gaart an Heem Ouljen

invitéiert op e leschtegen Owend
mat Cabaret a sengem traditionnelle Buffet

Sondes den 23.November um 18 Auer
am  Centre Culturel zu Ouljen

..selbstverständlech feelt och den neie lëtzebuerger Primeur nëtt!

Cabaret + Buffet 30€      Reservéiert w.e.g. är Plazen
                                 Telefon: 770249 / 691 706446
                                     oder: 710791 / 691 120444

Net ze vergiessen
2010 gi mir op Oberammergau d’Passiounsspiller kuken
Unmellen kann e sech beim Sylvett Schmit

Home   Comité   Kalenner 2019   Kalenner 2018   Freier Aktiviteiten   Kraider am Kraidergaart   Vereinsgrönnung   Kontakt   Links   Gréngt Buch