Kalenner 2006

Folgend Aktivitei’ten hate mir 2006

20.01     Generalversammlung

 13.03     Kachkuer 1ten OwendMakadammen
20.03     Kachkuer 2ten Owend
27.03     Kachkuer 3ten Owend
03.04     Kachkuer 3ten Owend

10.04     sin mir mam Bus an d’Revue gefuer

07.05    13ten Blummemaart zesummen mat der Ouljer Musek

17.06    Mammendaagfeier an
            Aweihung vun eisem Kreidergaart

19.11      E flotten Owend mat de MAKADAMMEN
             an eisem traditionellen  Buffet mat
             letzebuerger Primeur

09.12    Baamschnett mam Raymond Aendekerk
            Ween net do war huet eppes verpasst!

         Baamschnett                         baumschnitt2

Home   Comité   Kalenner 2019   Kalenner 2018   Freier Aktiviteiten   Kraider am Kraidergaart   Vereinsgrönnung   Kontakt   Links   Gréngt Buch